Møteprogram

Dato Arrangement Sted Arrangør
2024
Januar
20.01. kl. 18 Misjonsmøte/samling - lähetysseurat Råholt menighetshus, Råholtvegen 98, 2070 Råholt SRK
21.01. kl. 13 Misjonsmøte/samling - lähetysseurat Råholt menighetshus SRK
Februar
18.02. kl. 13 Misjonsmøte/samling - lähetysseurat Fetsund Normisjon, Misjonshuset, Faldelsveien 13, 1900 Fetsund SRK
Mars
10.03. kl. 13 Misjonsmøte/samling - lähetysseurat Råholt menighetshus, Råholtvegen 98, 2070 Råholt SRK
April
20.04. Misjonsmøte/samling - lähetysseurat Borås, Sverige
21.04. kl. 13 Misjonsmøte/samling -lähetysseurat Råholt menighetshus, Råholtvegen 98, 2070 Råholt
Mai
10. - 12.05. SFC sommermøte i Dalarna Mockfjärd skole SFC
Juni
09.06. kl. 16 Sommeravslutning OOFF

Strømmen menighetshus Bernt Ankers vei 9, 2010 Strømmen
Rødtvet seniorsenter Martin Strandlis vei 9, 0956 Oslo
Sten menighetshus Gjoleidveien, 2019 Skedsmokorset
Fetsund Normisjon, Misjonshuset Faldalsveien 13, 1900 Fetsund

Religiøs forening som representerer gammel­læstadianere

Gammellæstadianisme er en av vekkelsesbevegelsene innen den evangelisk-lutherske kirken og har hoveddelen av sine tilhengere i Finland, der bevegelsen er organisert under Finlands Fredsforeningers Sentralforening (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys – SRK). Gammellæstadianere finnes også i det øvrige Norden, flere land i Europa, Nord- og Sør-Amerika samt Afrika. Foreningen i Oslo-området er datterorganisasjon til Sveriges Fridsföreningars Centralorganisation - SFC.

Navnet fredsforening kommer av Guds fred som han gir til sine egne. I bibelen finnes det i Jesu ord til sine disipler i Joh. 14: 27, ”Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir.”


Slik tror vi

Kristi arbeid fortsetter i verden som Den Hellige Ånds arbeid i hans menighet. I gammellæstadianismen læres det at Den Hellige Ånd rettferdiggjør gjennom evangeliet. Gud rettferdiggjør den syndige i sin menighet. Jesus har gitt forsoningsembetet til menigheten og dens medlemmer. Embetet å forkynne evangeliet hører til Den Hellige Ånd Hans egne bruker denne fullmakten. Når de forkynner evangeliet til alle skapte, forkynner de også forsoningens ord, som er evangeliets kjerne. Den syndige forkynnes syndenes forlatelse i Jesu navn og blod. Troen kommer av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.

Prinsippene i reformasjonen anses å være viktig del av innholdet i budskapet. Etter disse prinsippene er Bibelen den høyeste autoritet i spørsmål om troen og livet, og et menneske blir rettferdig av tro alene, av nåde alene og alene for Kristi skyld.

Troen er Guds gave. Gud har gitt troens gave til hvert barn som blir født til denne verden.

Dåpen er den gode samvittighets pakt med Gud, og i den bekrefter Gud barnets tro og tar ham/henne i menighetens omsorg. Et menneske som har falt bort fra dåpens nåde, kan få troens gave tilbake ved omvendelse.

Omvendelse er en form for sinnsforandring. Etter Luther er omvendelsen kjennetegnet ved anger og angst knyttet til synd, men samtidig også tro på evangeliet, med andre ord på syndenes forlatelse.

Nattverd er et minnemåltid som er ment for troende, for å styrke deres tro.

Guds rike er de troendes menighet her på jorden, grunnlagt av Den Hellige Ånd. Menigheten er enig i spørsmålene om tro, lære og kjærlighet.


Lenker